.

ارسال کالا به شهر زنجان :

1- اگر مشتری موقع خرید گزینه "تحویل در فروشگاه" را انتخاب کند،باید حداکثر ظرف مدت 24 ساعت حضوری به فروشگاه مراجعه کرده و کالا را تحویل بگیرد.

2- اگر مشتری موقع خرید ، گزینه "ارسال با پیک موتوری" را انتخاب کند ، حداکثر ظرف مدت 5 ساعت کالا توسط پیک به آدرس مشتری ارسال می شود.

سفارشاتی که تا ساعت 8 شب ثبت شوند همان روز ارسال خواهند شد؛ اما سفارشاتی که بعد از ساعت 8 شب ثبت شوند ، فردای آن روز ارسال خواهد شد.

ارسال کالا به سایر شهرها :

ارسال کالا به سایر شهرها به جز زنجان ، توسط پست پیشتاز انجام خواهد شد که هزینه پست با توجه به شهر انتخابی در پرداخت نهایی اعمال خواهد شد.