.

فیلترهای فعال

نو

سیم تلفن فنری جنس مرغوب و نرم جهت اتصال گوشی به بدنه تلفن ثابت
موجود است