.

پاور

انواع منبع تغذیه یا پاور کامپیوتر

فیلترهای فعال

دست دوم

پاور دست دوم کامپیوتر برند گرین Green 

پاور تست شده و کاملا سالم است. 

24 ساعت هم مهلت تست داده می شود

موجود است
دست دوم

پاور دست دوم کامپیوتر برند گرین Green 

پاور تست شده و کاملا سالم است. 

24 ساعت هم مهلت تست داده می شود

موجود است
نو

پاور یا منبع تغذیه تسکو مدل 570W برای کامپیوتر 
موجود نیست