.

فن

انواع فن سی پی یو و ...

فیلترهای فعال

150,000 تومان
(1)
150,000 تومان
(2)
نو
(1)
150,000 تومان

فن بزرگ 12×12 سانتی متر برای خنک سازی داخل کیس
موجود نیست
نو
(2)
150,000 تومان

فن سی پی یو مخصوص سوکت 1155
موجود نیست